Nhận diện thương hiệu sơn R7

Khách hàng

Sơn Hoàng Gia R7

Tiền thân Sơn Hoàng Gia R7 là thương hiệu kinh doanh bán lẻ sơn với mong muốn phân phối khắp thị trường Việt Nam. Nhưng sự mở đầu cho Sơn Hoàng Gia lại đến từ năm 2006, bằng cách mở rộng quy mô và đầu tư sản xuất, phân phối đến khắp 39 tỉnh thành trong gần 20 năm phát triển.

Phạm vi công việc

  • Phát triển chiến lược
  • Sáng tạo slogan, tagline
  • Thiết kế logo
  • Thiết kế bao bì
  • Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu
  • Thiết kế website

Một số sản phẩm

Brand identity

ido design
ido design
ido design
ido design

Các dự án khác