ido design

Khách hàng

CAREGEN

Caregen là chế độ dinh dưỡng khoa học giúp kiểm soát đái tháo đường hiệu quả, là giải pháp mang đến sự ổn định đường huyết và đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể. Với từng cá thể sẽ có nguyên tắc cụ thể và

Phạm vi công việc

  • Phát triển chiến lược
  • Sáng tạo slogan, tagline
  • Thiết kế bao bì
  • Thiết kế website

Một số sản phẩm

Website + Packaging

ido design
ido design
ido design
ido design
xem website

Các dự án khác