dự án imuno

Khách hàng

Imuno Milk

Sữa tiêu hóa IMUNO được nghiên cứu bởi các chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu Việt Nam và chứng nhận bởi Viện Dinh dưỡng Quốc gia.

Phạm vi công việc

  • Thiết kế bao bì
  • Thiết kế website
  • Sáng tạo nội dung
  • Phát triển chiến lược

Một số sản phẩm

Website + Packaging

sữa imuno idodesign
sữa imuno idodesign
sữa imuno idodesign
sữa imuno idodesign
sữa imuno idodesign
sữa imuno idodesign
sữa imuno idodesign
sữa imuno idodesign
ido design
ido design
xem website

Các dự án khác