dầu nhớt macan

Khách hàng

FrutoNyanya

FrutoNyanya là thương hiệu dẫn đầu thị trường thức ăn trẻ em ở Nga. FrutoNyanya sản xuất hơn 200 mặt hàng và cung cấp cho hàng triệu trẻ em trên thế giới.

Phạm vi công việc

  • Phát triển chiến lược
  • Sáng tạo nội dung
  • Photoshoot
  • Quản lý quảng cáo: Facebook, Instagram, Google
  • Quản lý micro-influencer

Kết quả chiến dịch

+500K

engagement

+500K

engagement

+500K

engagement

Một số sản phẩm

Photoshoot

dầu nhớt macan
dầu nhớt macan
dầu nhớt macan
dầu nhớt macan
dầu nhớt macan
dầu nhớt macan
dầu nhớt macan

Các dự án khác